Διοικητικό Συμβούλιο

  • ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε.

Πρόεδρος : Μάραντος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος : Παπαβασιλείου Δημήτριος

Γραμματέας : Μπουζιάνης Παύλος

Ταμίας : Καρνούσκος Ιωάννης

Μέλος : Μαστρογιαννάκος Παναγιώτης

Μέλος : Παναγούλης Αθανάσιος

Mέλος : Σπυρόπουλος Παναγιώτης (εκπρ.εργαζομένων)

...Εποπτικό Συμβούλιο

Mέλος : Καλαποθάκος Λεωνίδας

Mέλος : Κυπριώτη Δήμητρα

Mέλος : Κατσίβα Μαρία

.......Αντιπρόσωποι στην Ο.Σ.Φ.Ε.

Mέλος : Μάραντος Νικόλαος

Mέλος : Μπασκουρέλος Χαράλαμπος

Mέλος : Παπαβασιλείου Δημήτριος

Μέλος : Μπουζιάνης Παύλος

  • ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π. Α.Ε.

Πρόεδρος : Παπαβασιλείου Δημήτριος
Αντιπρόεδρος : Δανίκας Γεώργιος
Μέλος : Μάραντος Νικόλαος

  • TAΫΓΕΤΟΣ ΣΥ.ΦΑΡΜ.Α.Ε.

Πρόεδρος : Καλαποθάκος Λεωνίδας
Αντιπρόεδρος : Μάραντος Νικόλαος
Μέλος : Μαστρογιαννάκος Παναγιώτης

  • ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΣΥ.ΦΑΡΜ. Α.Ε.

Πρόεδρος : Καμπυλαυκάς Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Μάραντος Νικόλαος
Μέλος : Καρατζάς Παναγιώτης
Μέλος : Ποντίκης Χρήστος
Μέλος : Μπουζιάνης Παύλος