Το όραμα μας

Η παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης στον φαρμακοποιό για την λειτουργία του φαρμακείου του.

Η εξασφάλιση της ανάπτυξης στα φαρμακεία μέλη μας και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών και καταναλωτών πελατών τους.

Να γίνουμε επιχείρηση ηγέτης της αγοράς του χονδρεμπορίου φαρμάκων και υπηρεσιών στα φαρμακεία στο γεωγραφικό χώρο δραστηριότητάς μας.


Η αποστολή μας

Η ποιοτική εξυπηρέτηση των φαρμακείων.

Η ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων αστοχιών στην λειτουργία μας.

Η ανταπόκριση στις προσδοκίες των μελών και πελατών μας.

Η χάραξη του δρόμου για την επιβίωση των φαρμακείων.

Η στρατηγική μας

Η ανταπόκριση στις ανάγκες των φαρμακείων.

Η ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των συνεργατών μας.

Η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς.