Εκπαιδευτικές ενότητες

  • Αντώνης Κατσαλής - "Συναισθηματική νοημοσύνη" πατήστε εδώ
  • Παρουσίαση προϊόντων Pharmaten / BIODERMA.pdf
  • Παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό video για το μετρητή σακχάρου GE100 πατώντας εδώ
  • Δημήτριος Μπουραντάς - "Επιλογές για την αντιμετώπιση της κρίσης με επιτυχία" ( Καλαμάτα 18/02/2012) πατήστε εδώ