Οξυγονοθεραπεία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠYΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ:

1. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ (μηχανογραφημένη από ιατρό πνευμονολόγο και σφραγισμένη από τον ελεγκτή ιατρό.

2. Α.Φ.Μ. (αποδεικτικό έντυπο)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ:

Για την μηναία κατάθεση προς το ΕΟΠΥΥ, ο ασθενής υποχρεούται να υπογράφει στο αποδεικτικό έντυπο του ΕΟΠΥΥ.

Η λήξη της γνωμάτευσης αφορά τον ασθενή και είναι δική του υποχρέωση η ανανέωση της.

(αν και εφόσον υπάρχουν κενές ημέρες μεταξύ των γνωματεύσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΠΥ τις επιβαρύνεται ο ασθενής).

Σε περίπτωση θανάτου του ασθενούς:

1. Την υποχρέωση διεκπεραίωσης των δικαιολογητικών και οφειλής, αναλαμβάνουν οι συγγενείς.

2. Φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ: 27210-94146 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΔΩΡΑ

6971969230 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για να εκτυπώσετε τις οδηγίες πατήστε - Εδώ