ΠΡΟϊΟΝΤΑ PFIZER ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ

Νοέμ. 29, 2017, 10:20 πμ.

ΠΡΟϊΟΝΤΑ PFIZER ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27 Νοεμβρίου-01 Δεκεμβρίου 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

199010103

TAZOCIN EF.IN 2.25 GR 12x1VIAL

293720202

SILDENAFIL 50mg FCT 1x4 BLST GR

293720302

SILDENAFIL 100mg FCT 1x4 BLST GR

293720102

SILDENAFIL 25mg FCT 1x4 BLST GR

190070601

PLATAMIN RTU 50 MG 100 ML

190070601

PRONTO PLATAMIN 0.5mg/ml SOL 100ml VL GR

190070401

PLATAMIN RTU 10 MG/20 ML

190070401

PRONTO PLATAMINE 1mg/2ml SSOL 20ml VL GR